STICHTING ANAK TERLANTAR

 

JAARCIJFERS 2017

 

Financiële positie per 31-12-2017 en per 31-12-2016 in hele euro's afgerond

 

 

31-12-2017

31-12-2016

 

31-12-2017

31-12-2016

Bank Rekening Courant

€        1.535

€      3.681

Eigen vermogen

€     22.095

€    27.681

Spaarrekening

€      20.560

€    24.000

 

 

 

 

€      22.095

€    27.681

 

€     22.095

€     27.681

 

Aan de lopende projecten zijn geen nadere toezeggingen voor financiële hulp gedaan. 

 

Baten en lasten 2017 en 2016

Baten

2017

2016

Lasten

2017

2016

Donaties

€      3.270

€      13.448

Projecten

€     8.750

€    20.346

Renten

€           60

€           154

Kosten

€        166

€         219

 

 

 

Saldo -/-

€      5.586

€      6.963

 

€      3.330

€      13.602

 

€      2.330

€    13.602

 

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2008 is Stichting Anak Terlantar door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
 

Hierdoor behoeft de stichting onder meer geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.

 

Bovendien zijn uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang, vrijgesteld van het recht van schenking.

Tenslotte kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

 

 Donaties

 

2017

2016

2015

Particulieren

€   1.270

€     2.015

€   3.980

Loge Flevoland

€   1.000

€     1.000

€   1.500

Gemeente Den Bosch

 

    2.000

 

Achmea

 

€     2.000

 

Conf.Ind.Verbeek

€   1.000

€     1.000

 

Eckhart College Roermond

 

€     4.933

€   3.500

Stichting Ropas

 

€        500

 

                                                          Totaal

€   3.270

 €  13.448

€   8.980

                                                                                                                                                                 

De donaties van Loge Flevoland, gemeente Den Bosch en Eckhart College Roermond waren projectgebonden. Alle overige giften waren niet geoormerkt.

 

 

 

Projecten uitgekeerd

 

2017

2016

2015

 

Weeshuis Eagle's Nest

€     4.250

€     4.000

€     4.500

Olifantsziekte

€     4.500

€     7.000

€           -

Estella-kliniek Manado

€     -

€     9.346

€           -

 

€   8.750

€   20.346

€     4.500


Eagle’s Nest is een weeshuis voor ongeveer 65 kinderen in Semarang.

De olifantsziekte oftewel elefantiasis treft kinderen wanneer zij door een bepaald insect gestoken worden en de beet niet behandeld wordt. Er ontstaan dan grote, veelal afzichtelijke gezwellen op de huid van het gelaat en het bovenlichaam. Met het R.K. Ziekenhuis te Surabaya is de afspraak gemaakt dat jaarlijks circa zes van deze kinderen voor € 500 per kind geopereerd en gefatsoeneerd worden. De kinderen verblijven dan al gauw vier weken in het ziekenhuis. Vóór de ingreep zijn zij niet goed toonbaar. Uit schaamte houden de ouders hen binnen. Onderwijs ontvangen zij dan ook niet. Na de operatie kunnen zij weer volledig aan het sociale leven deelnemen.

 

In de periode 2005 tot en met 2017 heeft Stichting Anak Terlantar door betaling van de ziekenhuiskosten circa 90 kinderen structureel geholpen.

 

De vrijmetselaarsloge Odd Fellows in Dronten steunt dit project ieder jaar financieel.

 

De gemeente Den Bosch heeft in 2016 voor dit werk ook euro 2.000 gedoneerd.

 

Vanuit Surabaya werd in 2015 geen verzoek om bijstand ontvangen. In 2016 gebeurde dat twee keer. In totaal werd euro 7.000 overgemaakt.

Het Eckhart College in Roermond zamelt geld in ten behoeve van de Estella-kliniek (kinderkankerpatiënten) in Manado. Van die zijde werd in 2015 geen aanvraag voor financiële bijstand ontvangen. Eind 2015 stond voor deze kliniek nog euro 4.413 ter beschikking. In 2016 werden twee aanvragen ontvangen. Eind 2016 en eind 2017 stond geen geld meer ter beschikking.


Alle projecten op Java worden ieder jaar door de vicevoorzitter en/of de voorzitter bezocht.

 

Kosten

Deze betreffen de onvermijdelijke bankkosten.

 

Saldo

In 2017 werd €  5.586 meer uitgegeven dan ontvangen. Dit bedrag werd aan het eigen vermogen onttrokken. 

 

Samenstelling van het bestuur

 In 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:

 

Voorzitter Mr. N.J.L.M. Tuijn

 

Vicevoorzitter  Ing.  R.O. Koop

 

Secretaris  Mr. R.L.A. van Buul

 

Penningmeester  Mr. P. Koeze

 

 

Controle

 

De financiële administratie is gecontroleerd en in orde bevonden door P.Killaars RA van de Killaars Steeghs Groep, accountants en belastingadviseurs te Reuver.

 

 

 

’s-Hertogenbosch,                                                  Voor akkoord:

 

 

 

 

 

Mr. N.J.L.M. Tuijn, voorzitter                           P. Killaars RA

 

​​

 

 

 

 

 

Mr. P. Koeze, penningmeester  

 

Joomla templates by a4joomla