Een andere wijze waarop de stichting het doel probeert te verwezenlijken, is het financieel steunen van het weeshuis Eagle’s Nest dat al gedurende vele jaren uitstekend werk verricht.
Het weeshuis Eagle’s Nest in Semarang (Midden Java) wordt geleid door Nederlandse mensen en kent een Protestants-Christelijke signatuur. Er verblijven circa 60 kinderen. Alle kinderen gaan naar een school. De jongere kinderen worden, gelet op het chaotische verkeer, met een busje van en naar school gebracht. Toen het oude busje geheel opgereden was, heeft de stichting in 2004 een nieuwe bus gefinancierd. De kosten die het weeshuis voor de huisvesting van een kind dient op te brengen, bedragen ongeveer 95 euro per maand.

Ook bieden wij hulp door in de schoolkosten van de kinderen bij te dragen. Al naargelang de individuele mogelijkheden wordt door ieder kind onderwijs gevolgd. Daardoor bestaan voor al deze weeskinderen perspectieven. Sommige kinderen volgen een universitaire studie; zo heeft één weeskind een studie medicijnen kunnen afronden. Wij zijn er trots op dat dit, als gevolg van de vele donaties aan onze stichting, mogelijk is gebleken. Wij hopen dat deze lijn in de toekomst kan worden doorgetrokken. De jaarlijkse schoolkosten bedragen gemiddeld 150 euro. Met een donatie van 150 euro kan een weeskind dus een jaar naar school. 

Het weeshuis:

Het nieuwe weeshuis (sinds oktober 2014 gereed):

Joomla templates by a4joomla