Sinds enkele jaren wordt de stichting door donateurs in staat gesteld om daadwerkelijke hulp te bieden aan deze kinderen. Kinderen die lijden aan de olifantsziekte (elefantiasis) hebben op zichzelf goedaardige gezwellen, veelal in of rond het gelaat of op het bovenlichaam. Daardoor zijn zij vaak ernstig mismaakt en leven ze in de lokale samenleving als uitgestotenen.
Medische behandelingen van deze ziekte zijn succesvol. De stichting streeft ernaar om het aantal behandelingen uit te breiden, zodat steeds meer kinderen kunnen worden geholpen. De stichting heeft uitstekende afspraken gemaakt met het R.K. Ziekenhuis te Surabaya, waar de kinderen geopereerd worden en een goede nazorg krijgen. Dit ziekenhuis heeft het gehele jaar door 1 bed beschikbaar voor een kind alsmede 1 bed voor de begeleidster, zuster Hugoline.

De chirurg werkt pro deo. De enige kosten betreffen de kosten van het ziekenhuis, dat per kind een all in tarief rekent van 1000 euro, ongeacht de duur van het verblijf. Doorgaans verblijft een kind minimaal 4 weken in het ziekenhuis. De behandelde kinderen zijn erg blij met het resultaat en hebben weer een perspectief in de lokale samenleving. Het spreekt voor zich dat ook de ouders, familie en vrienden heel dankbaar zijn voor de geboden hulp.

Hierboven en hieronder zie u foto's van kinderen voor en na de operatie aan de olifantsziekte. 

 

 

 

In het ziekenhuis in Surabaya worden ook andere operaties uitgevoerd met steun van onze stichting. Hieronder treft u een foto aan van een meisje dat een gezichtscorrectie heeft ondergaan.

 

Hieronder treft u een artikel aan dat nadere informatie bevat over het vele goede werk van Zuster Hugoline. Aan een vertaling in het Nederlands wordt gewerkt!

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stadtgottes.de%2Fstago%2Fausgaben%2F2018%2F01%2Fthemen%2FSchwester-Hugoline-hilft.php&data=02%7C01%7C%7C4918c17146424a8fd7f208d593b3e07f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636577323134776654&sdata=%2FL5M%2B7HBkaFzD3Vadp%2FKBs7HNx53DzV%2B1IipHDA2L%2B8%3D&reserved=0

Joomla templates by a4joomla