De heer Tuijn heeft in 2010 een project kunnen starten in samenwerking met het Universitaire Dr Sardjito Ziekenhuis te Yogyakarta. Het project betreft de ondersteuning van leukemie-patiëntjes met een grote overlevingskans.

Een grote overlevingskans is helaas geen vanzelfsprekendheid in Indonesië. Die kans is daar slechts aanwezig voor 20 % van deze vaak jonge kinderen, tegenover een overlevingskans in Nederland van 80 %. De kinderen die wij steunen hebben de eerste twee fasen van de behandeling voltooid en verkeren in de zogenaamde maintenance phase: zij hoeven eigenlijk slechts hun medicatie te ontvangen. Als dat ook daadwerkelijk gebeurt, dan is de kans van overleven in Indonesië maar liefst 90 %.
Helaas is er niet voor elk patiëntje geld voor de medicijnen. Gemiddeld gaat het om 300 euro die nodig is om een jong mensenleven te redden.

Wij proberen in het bijzonder die projecten te ondersteunen waarin al sprake is van een bestendige samenwerking met Nederland. Het ziekenhuis te Yogyakarta werkt al jaren in een uitstekende structuur samen met de Universiteit Maastricht. Nederlandse artsen reizen regelmatig naar Yogyakarta, onder meer ter verdere scholing van de plaatselijke artsen. Maar ook jonge Indonesische artsen en gevorderde medische studenten verblijven van tijd tot tijd in Maastricht ten behoeve van hun opleiding.

Bovendien zijn er intensieve contacten met het VU Medisch Centrum te Amsterdam. De Indonesische arts Dr Mei Sitaresmi is daar gepromoveerd bij Prof. Anjo Veerman, kinderoncoloog. Met mevrouw Sitaresmi onderhouden wij regelmatig contact ten behoeve van het leukemie-project. Prof. Veerman zet zich al jaren met zijn uitgebreide expertise belangeloos in voor de medische hulp in Indonesië. Wij zijn er als stichting verheugd over dat Prof. Veerman ons adviseert over de te ondersteunen aktiviteiten in Indonesië.

Joomla templates by a4joomla