STICHTING ANAK TERLANTAR

 

                  JAARCIJFERS 2016

 

Financiële positie per 31-12-2016 en per 31-12-2015 in hele euro's afgerond

 

31-12-2016

31-12-2015

 

31-12-2016

31-12-2015

Bank Rekening Courant

 €        3.681

€      5.244

Eigen vermogen

€     27.681

€     34.644

Spaarrekening

 €      24.000

€    29.400

 

 

 

 

 €      27.681

€    34.644

 

€     27.681

€     34.644

 

Aan de lopende projecten zijn geen nadere toezeggingen voor financiële hulp gedaan.

 

Baten en lasten 2016 en 2015

Baten

2016

2015

Lasten

2016

2015

Donaties

€      13.448

 €     8.980

Projecten

 €    20.346

 €     4.500

Renten

€           154

 €        256  

Kosten

 €         219

 €          83

 

 

 

Saldo

 €      6.963-/-

 €     4.653    

 

€      13.602

 €     9.236

 

 €    13.602

 €     9.236

 

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2008 is Stichting Anak Terlantar door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Hierdoor behoeft de stichting onder meer geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.

Bovendien zijn uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang, vrijgesteld van het recht van schenking.

 

Tenslotte kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

 

Donaties

 

2016

2015

2014

Particulieren

€   2.015

€   3.980

€   1.470

 

Loge Flevoland

€   1.000

€   1.500

€   3.500

Gemeente Den Bosch

€   2.000

 

€   2.500

Achmea

€   2.000

 

 

Conf.Ind.Verbeek

€   1.000

 

 

Eckhart College Roermond

€   4.933

€   3.500

€   3.000

Stichting Ropas

€      500

 

 

Louisa Stichting

 

 

€   4.000

 

                                Totaal

€  13.448

€   8.980

€ 14.470


De donaties van Loge Flevoland, gemeente Den Bosch, Eckhart College Roermond en de Louisa Stichting waren projectgebonden. Alle overige giften waren niet geoormerkt.

 

Projecten uitgekeerd

 

2016

2015

2014

 

 

Weeshuis Eagle's Nest

€     4.000

€     4.500

€    7.500

 

Olifantsziekte

€     7.000

€           -

€     4.500

 

Estella-kliniek Manado

€     9.346

€           -

€     2.087

 

 

€   20.346

€     4.500

€   14.087

 

                                                                                            

Eagle’s Nest is een weeshuis voor ongeveer 65 kinderen in Semarang.

De behuizing begon door ouderdom in verval te geraken. In 2014 werd een nieuwbouw elders in de stad gerealiseerd en betrokken.

De Louisa Stichting heeft aan de realisatie hiervan bijgedragen met een donatie van euro 4.000.

De gemeente Den Bosch heeft in 2014 euro 2.500 geschonken voor verbreding van het onderwijs.

 

De olifantsziekte oftewel elefantiasis treft kinderen wanneer zij door een bepaald insect gestoken worden en de beet niet behandeld wordt. Er ontstaan dan grote, veelal afzichtelijke gezwellen op de huid van het gelaat en het bovenlichaam. Met het R.K. Ziekenhuis te Surabaya is de afspraak gemaakt dat jaarlijks circa zes van deze kinderen voor € 500 per kind geopereerd en gefatsoeneerd worden. De kinderen verblijven dan al gauw vier weken in het ziekenhuis. Vóór de ingreep zijn zij niet goed toonbaar. Uit schaamte houden de ouders hen binnen. Onderwijs ontvangen zij dan ook niet. Na de operatie kunnen zij weer volledig aan het sociale leven deelnemen. In de periode 2005 tot en met 2014 heeft stichting Anak Terlantar door de betaling van de ziekenhuiskosten circa 65 kinderen structureel geholpen.

 

In de periode 2005 tot en met 2016 heeft Stichting Anak Terlantar door betaling van de ziekenhuiskosten circa 80 kinderen structureel geholpen.

De vrijmetselaarsloge Odd Fellows in Dronten steunt dit project ieder jaar financieel.

De gemeente Den Bosch heeft in 2016 voor dit werk ook euro 2.000 gedoneerd.

 

Vanuit Surabaya werd in 2015 geen verzoek om bijstand ontvangen. In 2016 gebeurde dat twee keer. In totaal werd euro 7.000 overgemaakt.

 

Het Eckhart College in Roermond zamelt geld in ten behoeve van de Estella-kliniek (kinderkankerpatiënten) in Manado. Van die zijde werd in 2015 geen aanvraag voor financiële bijstand ontvangen. Eind 2015 stond voor deze kliniek nog euro 4.413 ter beschikking. In 2016 werden twee aanvragen ontvangen. Eind 2016 stond geen geld meer ter beschikking.

 

Alle projecten op Java worden ieder jaar door de vicevoorzitter en/of de voorzitter bezocht.

 

Kosten

Deze betreffen de onvermijdelijke bankkosten.

 

Saldo

In 2016 werd €  6.963 meer uitgegeven dan ontvangen. Dit bedrag werd aan het eigen vermogen onttrokken. De reden hiervan zijn de dubbele betalingen inzake de olifantsziekte en de Estella-kliniek.

 

Samenstelling van het bestuur

In 2016 was het bestuur als volgt samengesteld:

 

Voorzitter                              Mr. N.J.L.M. Tuijn

Vicevoorzitter                       Ing. R.O. Koop

Secretaris                             Mr. R.L.A. van Buul

Penningmeester                 Mr. P. Koeze

 

Controle

De financiële administratie is gecontroleerd en in orde bevonden door P.Killaars RA van de Killaars Steeghs Groep, accountants en belastingadviseurs te Reuver.

 

’s-Hertogenbosch,                                                             Voor akkoord:

 

 

Mr. N.J.L.M. Tuijn, voorzitter

                                                                                              P.Killaars RA

 

 

 

Mr. P. Koeze, penningmeester       

Joomla templates by a4joomla