STICHTING ANAK TERLANTAR

 

                  JAARCIJFERS 2015

 

Financiële positie per 31-12-2015 en per 31-12-2014 in hele euro's afgerond

 

31-12-2015

31-12-2014

 

31-12-2015

31-12-2014

Bank Rekening Courant

 €        5.244

€         491

Eigen vermogen

€     34.644

€     29.991

Spaarrekening

 €      29.400

€    29.400

 

 

 

 

 €      34.644

€    29.991

 

€     34.644

€     29.991

Aan de lopende projecten zijn geen nadere toezeggingen voor financiële hulp gedaan.

 

Baten en lasten 2015 en 2014

Baten

2015

2014

Lasten

2015

2014

Donaties

€        8.980

 €     14.470

Projecten

 €      4.500

 €     14.087

Renten

€           256

 €          336

Kosten

 €           83

 €          144

 

 

 

Saldo

 €      4.653

 €          575

 

€        9.236

 €     14.806

 

 €      9.236

 €     14.806

 Algemeen

Met ingang van 1 januari 2008 is Stichting Anak Terlantar door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Hierdoor behoeft de stichting onder meer geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.

Bovendien zijn uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang, vrijgesteld van het recht van schenking.

 

Tenslotte kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

 

Donaties

 

2015

2014

Particulieren

€   3.980

€   1.470

 

Louisa Stichting

 

€   4.000

Loge Flevoland

€   1.500

€   3.500

Gemeente Den Bosch

 

€   2.500

Eckhart College Roermond

€   3.500

€   3.000

 

 

 

 

 

 

 

                                Totaal

€   8.980

€   14.470


De donaties van de vier rechtspersonen waren projectgebonden.

 

Projecten uitgekeerd

 

2015

2014

2013

Weeshuis Eagle's Nest

€     4.500

€    7.500

 €        3.000

Olifantsziekte

€           -

€     4.500

 €        4.500

Leukemieproject Yogyakarta

€           -

€           -

 €        1.000

Estella-kliniek Manado

€           -

€     2.087

 €                -

 

€     4.500

€   14.087

 €        8.500

                                                                                            

Eagle’s Nest is een weeshuis voor ongeveer 65 kinderen in Semarang.

De behuizing begon door ouderdom in verval te geraken. In 2014 werd een nieuwbouw elders in de stad gerealiseerd en betrokken.

De Louisa Stichting heeft aan de realisatie hiervan bijgedragen met een donatie van euro 4.000

De gemeente Den Bosch heeft euro 2.500 geschonken voor verbreding van het onderwijs.

Het Eckhart College in Roermond heeft in 2015 euro 3.500 gedoneerd ten behoeve van de Estella-kliniek (kinderkankerpatiënten in Manado). Van die zijde werd in 2015 geen aanvraag voor financiële bijstand ontvangen. Van voorgaande jaren stond nog euro 913 gereserveerd. Eind 2015 staat derhalve voor deze kliniek nog euro 4.413 ter beschikking.

De olifantsziekte oftewel elefantiasis treft kinderen wanneer zij door een bepaald insect gestoken worden en de beet niet behandeld wordt. Er ontstaan dan grote, veelal afzichtelijke gezwellen op de huid van het gelaat en het bovenlichaam. Met het R.K. Ziekenhuis te Surabaya is de afspraak gemaakt dat jaarlijks circa zes van deze kinderen voor € 500 per kind geopereerd en gefatsoeneerd worden. De kinderen verblijven dan al gauw vier weken in het ziekenhuis. Voor de ingreep zijn zij niet goed toonbaar. Uit schaamte houden de ouders hen binnen. Onderwijs ontvangen zij dan ook niet. Na de operatie kunnen zij weer volledig aan het sociale leven deelnemen. In de periode 2005 tot en met 2014 heeft stichting Anak Terlantar door de betaling van de ziekenhuiskosten circa 65 kinderen structureel geholpen.

De vrijmetselaarsloge Odd Fellows in Dronten steunt dit project financieel.

In januari 2016 is euro 4.000 overgemaakt.

Het ziekenhuis in Yogyakarta dat leukemiepatiëntjes behandelt, heeft in 2014 en 2015 geen aanvraag voor een donatie ingediend.

Alle projecten op Java worden ieder jaar door de vicevoorzitter en/of de voorzitter bezocht.

 

Kosten

De kosten betreffen de onvermijdelijke kosten van de Kamer van Koophandel en de bank inzake het betalingsverkeer.

 

Saldo

In 2015 werd €  4,653 meer ontvangen dan uitgegeven. Dit bedrag werd aan het eigen vermogen toegevoegd. Dit bedrag is vertekend hoog. In januari 2016 werd euro 4.000 voor de kinderen met olifantsziekte overgemaakt. Vanuit Manado werd in 2015 geen aanvraag ontvangen.

 

Samenstelling van het bestuur

In 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter                              Mr. N.J.L.M. Tuijn

Vicevoorzitter                       Ing. R.O. Koop

Secretaris                             Mr. R.L.A. van Buul

Penningmeester                 Mr. P. Koeze

 

Controle

De financiële administratie is gecontroleerd en in orde bevonden door P.Killaars RA van de Killaars Steeghs Groep, accountants en belastingadviseurs te Reuver.

 

’s-Hertogenbosch,  

                                                                                              Voor akkoord:

 

 

Mr. N.J.L.M. Tuijn, voorzitter

                                                                                              P.Killaars RA

 

 

 

Mr. P. Koeze, penningmeester       

 

Joomla templates by a4joomla